Franciszkanki Misjonarki Maryi
MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Święto Paschalne jest największym, najdłużej trwającym, najbogatszym i najgłębszym w treści wydarzeniem w roku liturgicznym Kościoła katolickiego. Swoimi korzeniami sięga żydowskiego święta Paschy, które przypominało Hebrajczykom ich wyjście z Egiptu i wyzwolenie z niewoli. Pascha chrześcijańska nawiązuje a jednocześnie dopełnia tę z przeszłości. Jezus ofiarował się raz na zawsze jako Baranek bez skazy, by nas wyzwolić z największej niewoli, jaką jest nasz grzech.

Już kolejny raz Komisja Misyjna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce zorganizowała w Niepokalanowie w dniach od 5 do 7 kwietnia 2019 r. Formacyjną Sesję Misyjną dla sióstr zakonnych.

W tej sesji brały udział siostry FMM : Irena Karczewska, która jest przewodniczącą Komisji Misyjnej, s. Grażyna Niemiec, która była odpowiedzialną za animację liturgiczną oraz siostry: Bożena Noga, Bożena Stencel i Jolanta Ossowska.

Moja przygoda w Radomiu zaczęła się kilka tygodni temu. Jestem, wdzięczna Panu Bogu za Siostry. Razem tworzymy wspólnotę naszej Matki Założycielki i pracujemy z księżmi filipinami przez co św. Filip Neri jest dla mnie coraz bardziej bliski. Tutaj bez przerwy coś się dzieje. Każdy dzień jest nowym odkryciem i zaprasza do realizacji tego, co Pan Bóg przygotował na " tu i teraz", zaprasza do spotkań. Jest dużo możliwości. Moim zadaniem jest odwiedzanie osób starszych, samotnych. Są to piękne spotkania. Bóg sprawia, ze poprzez wspólną modlitwę i rozmowę coraz bardziej się poznajemy. Przytoczę jeden ze ślicznych wierszy, które napisała p. Jadwiga : "miłość do Boga i bliźniego bierze się z serca naszego. Jeśli ta miłość prawdziwa - mamy przez całe życie Boga i bliźnich kochamy. Kochać bliźniego nie jest łatwo dla człowieka każdego. Różne charaktery ludzie mają i nie wszystkich kochają..." 

Panie, bądź uwielbiony w sercach starszych osób. Spraw, aby w trudnościach i w chorobie nie tracili nadziei, żeby swoją obecnością mówili o pięknie życia.

s. Mirosława Kuśmirek fmm, Radom

W dniach 4 - 7.04 siostry juniorystki spotkały się na kolejnym zjeździe w Lublinie. Był to czas formacji i odnowienia sił duchowych. Nad wszystkim czuwała s. Jolanta Zelent, fmm, która jest odpowiedzialną za Juniorat. Tematem zjazdu było” Relacje międzyludzkie”. Spotkanie w formie warsztatów prowadziła s. Magdalena Mitek, fmm.

Chwała Panu za ten piękny czas!

SIOSTRA ZAKONNA W SIECI

Zapalone do TI, zadowolone, zachęcone. Tymi słowami mogę podsumować warsztaty dla moich sióstr fmm : ZALOGOWANA ONLINE - SIOSTRA ZAKONNA W SIECI. Duży dystans do siebie i poczucie humoru już podczas pierwszych zajęć pomogły siostrom łatwo wejść w bardzo intensywny program warsztatów z korzystania z technologii informacyjnej. Co robiłyśmy: poruszałyśmy się po chmurach internetowych, konwertowałyśmy przeróżne rodzaje plików, edytowałyśmy muzykę i zdjęcia a na koniec montowałyśmy filmiki. Cel osiągnięty. Dziękuję Wam kochane siostry za Wasz entuzjazm informatyczny.

s. Ewa Kukiełka, fmm

„Oto zwiastuję wam radość wielką (...)
narodził się wam Zbawiciel” /Łk 2,10-11/

Aniołowie śpiewają Gloria,
Pasterze zostawiają swoje zajęcie,
Mędrcy studiują księgi i wyruszają w drogę,
Herod czuje niepokój i lęk, wielu przychodzi oddać pokłon,
a wszyscy pytają: „Kim jest to Dziecię?”

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP została poświęcona kaplica pw. Matki Bożej Miłosierdzia w naszej nowo powstałej wspólnocie w Ożarowie Mazowieckim. Msze świętą celebrował Ks. Zdzisław Słomka SAC, tutejszy Proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Pragniemy podziękować z całego serca wszystkim Siostrom, które przybyły, by razem z nami dzielić radość tego dnia, w sposób szczególny Siostrze Prowincjalnej, Małgorzacie Książek FMM. Ogarniamy Was naszą modlitwą i dziękujemy za wszelkie dobro!

Siostry ze wspólnoty FMM w Ożarowie Mazowieckim

Bóg Miłości zawołał mnie po imieniu…
Bóg Miłości obdarzył mnie łaską, aby odpowiedzieć na Jego wezwanie…
Wierzę, że Bóg Miłości poprowadzi mnie dalej drogą swej Miłości!

21 października 2018 roku o godzinie 11.30 złożyłam śluby wieczyste w Dunajowcach na Ukrainie. Na zawsze oddałam się bez reszty Bogu Ojcu i na zawsze weszłam do rodziny Franciszkanek Misjonarek Maryi! Jak wielki Dar i radość w moim sercu!
Tak, bardzo czekałam na ten dzień, by oddać swoje serce Jezusowi na zawsze… a w tym dniu Jezus pierwszy oddał mi się cały! Każda chwila tego dnia była smakowaniem nieba – Bożej Obecności, wzajemnej miłości, radości i pokoju!

Jakby na to nie patrzeć, ostatnie 10 lat mojego życia w jakiś sposób przygotowywało mnie do tej godziny. Jest to data i godzina, w której złożyłam śluby wieczyste, a te 10 lat, to czas formacji początkowej. Nie znaczy to, że był to czas „zawieszony”, czas biernego oczekiwania na coś. Nie. Było to po prostu życie. Czas odkrywania i doświadczania Miłości i Dobroci Boga, szukania Jego Woli, uczenia się życia tak jak On chce, we Wspólnocie FMM, czas ewangelizacji siebie i innych, wykuwania więzów jedności.

30 września br. w Zamościu odsłonięty i poświęcony został mural ku czci partyzantów walczących w największej partyzanckiej bitwie II wojny światowej pod Osuchami w czerwcu 1944 roku. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów na cmentarzu w Osuchach, uważanym za największy w Europie; następnie w kościele Miłosierdzia Bożego została odprawiana msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Śrutwy w intencji Żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich biorącym udział w tej bitwie. Dary ołtarza niosły rodziny partyzantów osuchowskich.

„Uwielbia dusza moja Pana,
Duch mój weselem się napełnił
dzięki Bogu, mojemu Zbawicielowi,
że spojrzał na taką małość swojej służebnicy.”
/Łk 1,46-48/

… jak echo słowa „Magnificat” wybrzmiewały w mojej duszy, kiedy to 13 października 2018 roku, o godzinie 1100, w mojej rodzinnej Parafii św. Barbary w Łęcznej rozpoczęła się uroczysta Msza św., podczas której wypowiedziałam słowa:

Czas łaski od Pana i wielkiej wdzięczności to doświadczenie ostatnich dni w naszej wspólnocie. Tym szczególnym wydarzeniem był Jubileusz 50 lat życia zakonnego naszej siostry Czesławy Panicz. Uroczysta Eucharystia - 15 września – pod przewodnictwem kuzyna s. Czesławy, ks. Jerzego Panicz była kulminacyjnym momentem naszego świętowania. Ten dzień poprzedziła wspólna Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej parafii. Wraz z ludźmi ze Szczercowa dziękowałyśmy dobremu Bogu za naszą s. Czesławę, za jej TAK!, za jej wierność Jezusowi i prosiliśmy o Boże błogosławieństwo w dalszym kroczeniu za Panem. Czas wspólnej modlitwy stał się bardzo ważnym przygotowaniem do tak oczekiwanej chwili Siostry i dla nas wszystkich.

Z wielką radością i szczęściem w sercu, których nie sposób wyrazić słowami, 23 września 2018r., pięknego, słonecznego dnia, gdy zegar wskazywał godzinę 13.00 oddałam się Panu Bogu cała i na zawsze! Powierzyłam Bogu Ojcu swoje życie, by On zrobił z nim, co w swojej miłości zechce. Ofiarowałam je za Kościół i zbawienie świata. Wybrałam życie na wzór Jezusa i Maryi, która cała oddała się do dyspozycji w zbawczej misji Syna. W konsekracji zakonnej wyznałam Bogu, że nie ma dla mnie dobra poza Nim! To Pan mym dziedzictwem, to On zabezpiecza moje życie. Słowa psalmu 16 od wielu lat są mi bliskie i w różnych wydarzeniach życia rozbrzmiewają w sercu potężnym echem. W dniu ślubów stały się moim „Oto jestem dla Ciebie”, bo tylko w Tobie widzę szczęście dla mnie.

Od 13 do 16 września na ulicach Krakowa zrobiło się bardziej biało, czarno, miejscami szaro, granatowo, tam znów brązowo… Nietrudno było zobaczyć grupy braci i sióstr zakonnych, którzy czasami stanowili większość pasażerów tramwaju. Skąd ten ich nagły napływ do Krakowa? Ano wszyscy ci przybyli z jednej przyczyny: III Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych, który w tym roku odbył się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach. Wzięło w nim udział blisko 1000 osób z około 98 zakonów, zgromadzeń i instytutów świeckich. Spotkanie to było jednocześnie naszym tegorocznym jesiennym zjazdem Junioratu. Byłyśmy więc tam wszystkie: 8 juniorystek naszej Prowincji oraz s. Jolanta Zelent, nasza Mistrzyni.

Jedną z form obecności sióstr FMM w życiu naszej parafii jest uczestnictwo w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Jest to już poniekąd tradycja. Tradycją jest też prowadzenie przez nas codziennie różańca i zbieranie intencji do niego. Mam wrażenie, że ta modlitwa mocno łączy wszystkich uczestników pielgrzymki, również nas siostry FMM z całą grupą.
Nieraz słyszałyśmy, jak mówiono o nas: „nasze siostry”. Sprzyja temu atmosfera panująca na pielgrzymce oraz sposób spędzania czasu (np. wspólne kolacje, czekanie w kolejce do prysznica, czy spanie w namiotach pośród innych pielgrzymów). Czas pielgrzymki, to dobry czas otwierający nas na innych ludzi, dla których stałyśmy się bliższe.

s. Marzena Ambroziewicz, fmm

Siostry: Ewa Kukiełka, fmm i Elżbieta Dąbrowska fmm 1 września  uczestniczyły w Uroczystym otwarciu Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie – „Gwiazdy Niepokalanej” . 

Światowe Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie jest częścią dzieła utworzenia na wszystkich kontynentach, międzynarodowych centrów (tzw. 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju), w których przed Najświętszym Sakramentem będzie trwała nieustająca modlitwa w intencji pokoju.

W dniach 02.08-14.08.2018 wraz z s. Moniką Sędłak uczestniczyłyśmy w 36-tej Pieszej Pielgrzymce Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej do Częstochowy. Nasza, zamojska grupa liczyła nieco ponad 140 osób. Była największą spośród wszystkich pięciu grup, a jednak mimo wszystko niewielka. Sprzyjało to rodzinnej atmosferze grupy.

Dla mnie była to piąta w życiu pielgrzymka, lecz za każdym razem odbywałam ją z innej diecezji. Ta zamojska była naprawdę wyjątkowa. Prowadziła przez piękne tereny naszej Ojczyzny, gdzie wiara jest tak bardzo obecna w życiu ludzi, że można powiedzieć, że wiara jest ich życiem, a życie jest drogą wiary.

"Emaus" - piękny czas… na zewnątrz i w nas...

Jeszcze nie tak dawno wchodziłyśmy w życie zakonne odkrywając, że bycie misjonarką to powołanie:
do radości, do oddania, do pełni.

To powołanie, które rodzi się z wezwania Bożego, z osobistego doświadczenia ogromnej MIŁOŚCI, którą obdarza nas Bóg.
…i tak, jak za pstryknięciem jednego palca, minęło 10 lat, podczas których pozwalałyśmy Bogu czynić swoje dzieło w naszym życiu;

W dniach 16-19 lipca br. uczestniczyłam w Akademii Profesjonalnego Katechety 2018 w WSD Warszawa-Tarchomin. Warsztaty organizowało Stowarzyszenie Pedagogów NATAN z Lublina.
Czego dotyczy Akademia? Rozwija umiejętności podczas mini-warsztatów, pomaga dzielić się doświadczeniami edukacyjnymi, zachęca i uczy poznawania nowoczesnych narzędzi, tworzenia pomocy multimedialnych. Dodatkowo można poznać katechetów z Pasją uczenia, dawania świadectwa  z całej Polski poza warsztatami łączy nas wspólna modlitwa i odpoczynek. Program podzielony został na katechezę dzieci i katechezę młodzieży. Każdy mógł zatrzymać się przy interesujących tematach wykładów, warsztatów.

W dniach 26-.6.2018-30.06.2018 na Świętej Górze w Gostyniu miało miejsce spotkanie młodzieży z diecezji poznańskiej oraz młodzieży z parafii filipińskich na PARADISO 2018.

Z naszej parafii z Radomia była delegacja 10 osobowej młodzieży wraz z ks. Karolem Warchołem OCr oraz s. Beatą Karwowską, fmm i s. Ewą Kukiełką, fmm. Program intensywny rozpoczynał się o godz. 8.30 modlitwą jutrzni a po śniadaniu konferencja z zaproszonym księdzem biskupem oraz świadectwo gościa.

Dzień 3.07.2018 roku – w naszym domu zakonnym w Lublinie był dniem wielkiej radości i dziękczynienia Panu Bogu za dar powołania. W tym dniu miały miejsce obłóczyny 4 postulantek: Any ze Słowenii, Anastazji z Rosji, Lidii i Kingi z Polski. Otrzymały strój zakonny i konstytucje FMM rozpoczynając równocześnie nowy okres swej zakonnej formacji, zwany nowicjatem. Jest to szczególny moment w życiu każdej Siostry.

W dniach od 23 czerwca do 1 lipca 2018r. odbyła się Kapituła Prowincjalna Prowincji Europy Środkowej i Wschodniej w naszym domu zakonnym, w Łabuniach, której tematem było: „W drodze… z Maryją ”.
Brało w niej udział 48 sióstr z ośmiu krajów Prowincji, z ośmiu narodowości, jak również siostry, które są bezpośrednio zaangażowane w obsługę Kapituły.
„Kapituła Prowincjalna jest organem wyrażającym kolegialność prowincji w celu refleksji, dzielenia, ewaluacji i decyzji, które do niej – zgodnie z Konstytucjami - należą”. (z Konstytucji FMM).

„W ślad za Chrystusem, za łaską Ducha Świętego…oddaję się bez reszty Bogu Ojcu na wzór Maryi i świętego Franciszka..” (Z formuły profesji zakonnej FMM)

KOCHANI!

Dzielimy się z Wami naszą wielką radością: w sobotę 16 czerwca 2018r. w naszym domu zakonnym w Łabuniach k. Zamościa dwie siostry nowicjuszki, pragnąc oddać się Panu Bogu na wyłączną służbę, złożyło swoje PIERWSZE ŚLUBY ZAKONNE czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na trzy lata.

W ramach poznawania środowiska w którym żyjemy - jak nas zaprasza przeżywany w Prowincji proces restrukturyzacji - dwie siostry ze wspólnoty zamojskiej brały udział w IV Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem: „POLSKA RODZINĄ SILNA”. Marsz, w którym wzięło udział kilkaset osób, został zorganizowany przez Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Duszpasterstwo Rodzin i Caritas w Zamościu.

To już XXII Spotkanie Młodych na Polach Lednickich. Wzięło w nich udział ponad 100 tys. uczestników z Polski i z zagranicy. Tematem wiodącym spotkania było słowo JESTEM w trzech odsłonach:

Część I JESTEM – jak patrzy na mnie Jezus

Część II JESTEM – prawdziwe spojrzenie na siebie i innych

Część III JESTEM – nowe narodziny

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie. (Dz 1,14a)

Jak Apostołowie wraz z Maryją trwali na modlitwie przed zesłaniem Ducha Świętego, tak różne wspólnoty parafialne modliły się w naszym kościele w Kietrzu.

S. Maryla i post. Kinga, które prowadzą w parafii scholkę chciały, by dzieci przyjechały kiedyś do nas do domu i zaśpiewały siostrom. Potem ktoś dorzucił, że może zaprosić też sąsiadów, bo przecież zawsze czujemy, że chcemy ich bliżej poznać i mieć z nimi lepsze relacje. Oczywiście, jak się spotkać, to tylko przy kawie. Pomysł był na maj, więc jasne, że zaśpiewamy też przy naszej ogrodowej figurce Litanię Loretańską. Następne pomysły zaczęły się sypać jeden po drugim: tańce integracyjne… zabawy z dziećmi z chustą klanzy… przeciąganie liny: rodzice – dzieci… malowanie kredą po naszym parkingu… kącik z książką („weź, przeczytaj, podaj dalej”)… FOTOBUDKA… popcorn dla dzieci…

Kochani, z radością informujemy, że w dniach od 23 czerwca do 1 lipca 2018 r. w naszym domu w Łabuniach będzie miała miejsce Kapituła Prowincjalna Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi Prowincji Europy Środkowej i Wschodniej, której tematem będzie:

„W drodze…z Maryją.”

Dlatego bardzo prosimy o Waszą modlitwę za Kapitułę i siostry uczestniczące w tym wydarzeniu, aby były otwarte na działanie Ducha Świętego. - Dziękujemy!