Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

?Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tu! Zmartwychwstał?     Łk 24, 5b-6a

Chrystus Zmartwychwstał  i żyje.
Niech pozostawiona przez Niego obietnica życia napełnia nadzieją  i radością nasze serca. Wszystkim odwiedzającym naszą stronę internetową życzymy Błogosławionych Świąt Wielkanocnych. Alleluja !

Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi