Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

powolanie

?"Pan  wzywa do życia z Nim i do pójścia za Nim w relacji specjalnej bliskości, na Jego bezpośrednią służbę. A jeśli daje nam do zrozumienia, że powołuje nas do poświęcenia się całkowicie Jego Królestwu, nie możemy się lękać! Poświęcenie się całkowite i na zawsze Bogu i służbie braciom jest piękne i jest wielką łaską.

Pan nadal dziś powołuje do pójścia za Nim. Nie wolno nam czekać, aż będziemy doskonali, żeby odpowiedzieć naszym wielkodusznym ?oto jestem?, ani też przerażać się naszymi ograniczeniami i grzechami, ale musimy przyjąć z otwartym sercem głos Pana. Usłyszeć Go, rozpoznać naszą osobistą misję w Kościele i w świecie, i wreszcie żyć nią w tym ?dzisiaj?, które daje nam Bóg?

Niech Najświętsza Maryja Panna, młoda dziewczyna z peryferii, która usłyszała, przyjęła i żyła Słowem Boga, które stało się ciałem, zawsze nas strzeże i nam towarzyszy na naszej drodze.?

Z Orędzia Ojca świętego Franciszka na 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2018 r.

 

Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Tak modlił się św. Franciszek przed wizerunkiem Ukrzyżowanego w San Damiano i odkrył Miłość, która nie jest kochana?
Jeżeli Ty również pragniesz oddać swe życie Chrystusowi i zastanawiasz się, jak odpowiedzieć na Jego wezwanie... Przyjdź i zobacz?

Spotkanie z siostrą, czas spędzony we wspólnocie oraz możliwość osobistej refleksji i modlitwy, mogą ci pomóc w rozeznaniu i odnalezieniu drogi, na którą Bóg Cię powołuje. Nie lękaj się! Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie działał (Ps 37, 5).

Być franciszkanką misjonarką Maryi to odkryć radość bezwarunkowego oddania się Bogu jak Maryja; to

  • rozpoznać ciche zaproszenie Pana i uchylić drzwi?
  • zasłuchać się w Słowo Życia i Jemu zawierzyć
  • uczyć się jak przyjmować i dawać z prostotą i radością
  • iść za Franciszkiem drogę pokoju i dobra, pokuty i nawrócenia
  • nie bać się szaleństwa krzyża, ryzyka i utraty życia
  • zawsze kochać, kontynuować i iść naprzód?

Jest to droga szczęścia? Jest piękna, choć nie zawsze łatwa! Może być również dla ciebie...!