Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Warunki przyjęcia:

  • Zaangażować się dobrowolnie.
  • Wykształcenie średnie (matura). Jeżeli kandydatka nie będzie miała średniego wyksztalcenia każdy przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie.
  • Wiek minimum 18 lat; w wieku powyżej trzydziestu pięciu lat należy prosić o dyspensę przełożoną generalną.
  • Nie być związaną węzłem małżeńskim lub profesją w innym zgromadzeniu

 Kryteria przyjęcia są następujące:

  • Świadomość osobistego wezwania przez Chrystusa i pragnienie odpowiedzenia na nie;
  • Zdolność moralna i duchowa konieczna do zaangażowania się do życia zakonnego przeżywanego w Zgromadzeniu;
  • Dostateczne zdrowie i równowaga psychiczna.

Powołanie jest inicjatywą ze strony Boga, Jego spojrzeniem i pełnym miłości zaproszeniem do pójścia za Nim. To wielka łaska darmo dana, która wywołuje pełne wdzięczności zadziwienie: "Dlaczego ja?", "Gdzie mnie Bóg odnalazł i aż tak wyróżnił?" To jest tajemnica serca, którą czuje osoba powołana.  Każde powołanie musi być rozeznawane przez Kościół (Zgromadzenie) i o przyjęciu decydują przełożeni Zgromadzenia.

Plakat fmm