Franciszkanki Misjonarki Maryi
MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Rodzina zakonna rodzi się w Kościele, kiedy osoba, okoliczności, intuicja prowadzą do wyrażenia życia ewangelicznego w nowy sposób.

Maria od Mki Panskiej 001Osoba: Helena de Chappotin (1839 – 1904)

Helena urodziła się w Nantes we Francji w 1839 r. Od młodości szukała z pasją tego, „co warto miłować”. Miłość Boga pochwyciła ją.

Rozpoczynając życie zakonne, otrzymała imię Marii do Męki Pańskiej. Szybko została posłana do południowych Indii i pracowała 12 lat w Madurze. Tam zdobyła szerokie doświadczenie misji, odpowiadając wielkodusznie na jej wyzwania.

Okoliczności: w 1877r. po trudnym zerwaniu, założyła w Ootacamund w Indiach Misjonarki Maryi „poświęcone misji powszechnej”. Kilka lat później dołączyła do rodziny duchowej św. Franciszka z Asyżu. I tak powstało Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi.

Intuicja : wzywać, przyjmować, formować siostry, które będą mogły pracować na niwie misyjnej, nawet „w miejscach niebezpiecznych i oddalonych”. Podtrzymywać zapał misyjny zgłębiając Euchazaloycielka4rystię. Wkładać całą swoją energię w służbę Królestwu Bożemu. Jak Maryja być zaangażowanymi w Boże dzieło zbawienia.

Z całej Europy, potem z Azji, Afryki, Ameryki dołączały do niej kobiety, które tak jak ona czuły zapał misyjny i „pragnienie dusz”.

W chwili śmierci, w 1904 r., Maria od Męki Pańskiej pozostawiła 86 wspólnot na czterech kontynentach. Założyła fundacje w Indiach, Chinach, Japonii, Birmie, Tunezji, Kongo, na Madagaskarze, w Chile… oraz w większości krajów Europy i w Ameryce Północnej.

Jan Paweł II beatyfikował ją w październiku 2002 r., potwierdzając tym samym przekazany przez nią charyzmat i jego znaczenie dla Kościoła.

 

Czytaj więcej →