Franciszkanki Misjonarki Maryi
MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

« Bóg powołuje każdą osobiście do naśladowania Chrystusa – Drogi, Prawdy, Życia »

Konstytucje FMM 1

Krok 1

Po spotkaniu i doświadczeniu wspólnoty, postulat pozwala dalej rozeznawać i lepiej poznać życie Franciszkanek Misjonarek Maryi. Trwa od 6 miesięcy do 2 lat, jest dzieleniem życia wspólnoty i jej misji. Program tego etapu jest przystosowany do drogi wzrostu wewnętrznego postulantki. Obejmuje wprowadzenie w życie modlitwy, w życie wspólnotowe, w historię Zgromadzenia i jego misję.

Krok 2

Nowicjat : czas położenia fundamentu duchowego, trwający 2 lata. Okres pogłębienia osobistej relacji z Bogiem, wejścia w duchowość FMM i przygotowania do konsekracji zakonnej przez śluby.

Krok 3

Okres profesji czasowej (od 3 do 6 lat). Po zakończeniu nowicjatu siostry składają pierwsze śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa na 3 lata. Formacja do życia zakonnego kontynuowana jest we wspólnocie: studia teologiczne, praca zawodowa czy duszpasterstwo. Jest to czas przyswojenia i integracji wszystkich elementów charyzmatu FMM.

Profesja wieczysta przypieczętowuje zaangażowanie definitywne jako FMM. W momencie ślubów wieczystych siostra otrzymuje od Przełożonej Generalnej pierwsze posłanie misyjne. Udając się na swą nową placówkę, siostra uczestniczy w misji powszechnej Kościoła czy to w Polsce, czy w każdym innym kraju, gdzie są obecne FMM.

« Oparta na Bożej wierności, profesja zakonna, całkowita i definitywna, przeżywana jest w wierze, nadziei i miłości » 

Konstytucje FMM 50

Przez ubóstwo: stajemy się wolne jak pielgrzymi w poszukiwaniu Królestwa,

Przez posłuszeństwo: pozostawiamy Bogu wolność kierowania naszym życiem,

Przez czystość: jesteśmy wezwane do miłości całkowitej i definitywnej.