Franciszkanki Misjonarki Maryi
MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Chrystus kontemplowany posyła nas do braci...
«Chcemy iść do wszystkich, jak Chrystus, z sercem pokornym, gotowe zarówno uczyć się od nich, przyjmować, jak i dawać, w tej samej postawie szacunku i akceptacji wszystkich, w postawie otwarcia i służby.»

Konstytucje FMM n° 39

Nasze działania, misje są różnorodne, według wezwań Kościoła i świata, według naszych możliwości i priorytetów. W Polsce siostry są zaangażowane w ewangelizację, działalność duszpasterską (katecheza, duszpasterstwo uchodźców i migrantów, na rzecz ofiar handlu ludźmi…) i w działalność zawodową (służba zdrowia, przedszkole, prace socjalne, prace opiekuńczo-wychowawcze z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie (Domy Pomocy Społecznej)  i ekumenizm…

We wspólnocie dzielimy życie z siostrami, którzy Bóg nam daje. Przyjmujemy z prostotą tych, którzy do nas przychodzą. Jesteśmy gotowe, aby ich słuchać, towarzyszyć im, wspierać. Jesteśmy misjonarkami nie tylko przez aktywne zaangażowanie, ale niezależnie od wieku i stanu zdrowia, pozostajemy w pełni misjonarkami przez modlitwę, życie ewangeliczne we wspólnocie oraz ofiarę naszych cierpień.

Misja nie należy do nas, lecz jest nam powierzona. Wymaga rozeznania, dialogu i dyspozycyjności, aby z wiarą pójść tam, gdzie Bóg nas posyła.