Franciszkanki Misjonarki Maryi
MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

« Chrystus kontemplowany... »
«Kontemplowany Chrystus wysyła nas do braci, w których odkrywamy Jego ukrytą obecność.  A bracia ponownie kierują nas do kontemplacji Chrystusa»
.

Konstytucje FMM n° 3

Kontemplacja jest źródłem naszej misji. Użyźnia całe nasze życie. Kontemplujemy pokorę (uniżenie się Boga), Który wydał się światu w tajemnicy Wcielenia, Śmierci i  Zmartwychwstania.

Medytujemy każdego dnia Słowo Boże. Dzielimy się nim we wspólnocie i zgłębiamy przez studium. Ono prowadzi nas do wejścia w komunię z Chrystusem i otwiera na działanie Ducha Świętego.

Uczestniczymy każdego dnia w Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie ofiarujemy się z Chrystusem za zbawienie świata. Codziennie rano i wieczorem odmawiamy we wspólnocie Liturgię Godzin, łącząc się w niej z modlitwą Kościoła.

Nasze życie modlitwy obejmuje także czas szczególny : comiesięczne dni «pustyni», doroczne rekolekcje oraz relekturę życia osobistą i wspólnotową.