Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Chrystus kontemplowany...
"Kontemplowany Chrystus wysyła nas do braci, w których odkrywamy Jego ukrytą obecność.  A bracia ponownie kierują nas do kontemplacji Chrystusa"
.

Konstytucje FMM n° 3

W kontemplacji Chrystusa, obecnego w sakramencie Słowa i Chleba, odkrywamy źródło naszej misji, którą jest rozlewająca się na cały świat miłość Boga. Kontemplacja użyźnia całe nasze życie. Prowadzi nas do odkrywania pokory i kenozy (uniżenie się) Jezusa Chrystusa, który dla zbawienia człowieka wydał się Ojcu w tajemnicy Wcielenia, Śmierci i Zmartwychwstania.

Codzienna Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu łączy nas z Ofiarą Chrystusa i przepaja nasze życie duchem uwielbienia i wstawiennictwa. Wraz z Chrystusem ofiarujemy się Ojcu za Kościół i zbawienie świata.

Liturgia Godzin, Jutrznia i Nieszpory sprawowane w imieniu całej wspólnoty ludzkiej, łączy nas z modlitwą Kościoła. Jest czasem modlitwy wspólnotowej, gdzie powierzamy Bogu intencje Kościoła i świata oraz tych, którzy polecają się naszemu wstawiennictwu.

Każdego dnia poświęcamy czas na medytację Słowa Bożego. W jego świetle chcemy rozpoznawać wolę Bożą i z wiarą przyjmować wydarzenia dnia codziennego. Medytowane Słowo pogłębia naszą relację z Chrystusem i otwiera nas na działanie Ducha Świętego. Dzieląc się nim we wspólnocie, odkrywamy wielkie dzieła, które Bóg czyni w naszym życiu.

Maryja jest naszą "Drogą w drodze". Poranne zawierzenie się Maryi oraz codzienny różaniec wspólnotowy lub indywidualny, umacnia nasze oddanie się Bogu.

W naszym życiu modlitwy przewidziane są także dni skupienia oraz doroczne rekolekcje, by odnawiać się wewnętrznie i podejmować drogę nawrócenia.