Franciszkanki Misjonarki Maryi
MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

 «Wspólnota tworzy się w wierze : Bóg pobudza naszą wolność do czynnego uczestnictwa; z wiarą przyjmujemy siostry, które On nam daje, akceptując naszą różnorodność i komplementarność w postawie wzajemnego wsłuchiwania się, zaufania, szacunku do tajemnicy i rytmu rozwoju każdej. Podtrzymujemy się wzajemnie w naszej drodze ku Panu.»

Konstytucje FMM n 20

Życie wspólnotowe jest fundamentalnym wymiarem naszego życia franciszkanek misjonarek Maryi. Dzień po dniu uczymy się poznawać siebie nawzajem i nawiązywać relacje siostrzane. Dzielimy obowiązki życia codziennego, radości, troski, świętujemy…

Nasze wspólnoty są różnorodne pod względem liczebności, międzypokoleniowe i międzynarodowe, w służbie misji. Zaangażowania sióstr są niesione przez wspólnotę – każda z nas jest posłana przez wspólnotę i dzieli się z nią tym, co zostało jej powierzone.

Poświęcamy czas na refleksję, pogłębienie i dzielenie życia. W duchu odpowiedzialności za nasze życie we wspólnocie tworzymy projekt wspólnotowy, regularnie rozeznajemy i ewaluujemy nasze zaangażowania. Zycie wspólnotowe wzmacniane jest przez szczególne wydarzenia takie jak: wspólnotowe dni skupienia, relektura życia, rekolekcje, spotkania z innymi wspólnotami FMM.