Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

"Wspólnota tworzy się w wierze : Bóg pobudza naszą wolność do czynnego uczestnictwa; z wiarą przyjmujemy siostry, które On nam daje, akceptując naszą różnorodność i komplementarność w postawie wzajemnego wsłuchiwania się, zaufania, szacunku do tajemnicy i rytmu rozwoju każdej. Podtrzymujemy się wzajemnie w naszej drodze ku Panu."

Konstytucje FMM n 20

Życie siostrzane we wspólnocie stanowi ważny wymiar naszego franciszkańskiego powołania. Każda z nas mimo odmiennej historii życia, odkryła Boże wezwanie do życia tym samym charyzmatem, który przekazała nam od Boga bł. Maria od Męki Pańskiej. Dlatego w duchu wiary i ufności w Boże prowadzenie, przyjmujemy siebie nawzajem w miłości, troszcząc się o dobro i duchowy wzrost każdej siostry we wspólnocie. W duchu prostoty i służby dzielimy obowiązki życia codziennego, wspierając się na drodze powołania.

Nasze międzynarodowe i wielokulturowe wspólnoty, obecne w wielu miejscach świata, są w służbie misji. Każda z sióstr, podejmująca pracę tak na zewnątrz, jak i wewnątrz wspólnoty, czuje się posłana i wspierana przez swoją wspólnotę. Wzajemne dzielenie się powierzoną misją, buduje między nami siostrzane więzy i umacnia naszą jedność w służbie ewangelizacji.

W duchu odpowiedzialności za nasze życie wspólnotowe, podejmujemy działania wzmacniające ducha i misję wspólnoty, takie jak: tworzenie projektu wspólnotowego, rozeznawanie naszych zaangażowań, dni skupienia, czy też troskę o formy rekreacji i wypoczynku. Ten wspólnie spędzony czas na modlitwie, refleksji i świętowaniu, buduje wspólnotę w wierze, wokół Chrystusa i Jego Słowa.