Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

 Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

ul. Zamkowa 5
47 - 175 Kadłub

zaprasza do składania ofert

W Prowincji Europy Środkowej i Wschodniej, a właściwie w Polsce, prowadzimy trzy domy pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wszyscy wiemy jak bardzo dużym wyzwaniem stało się to w czasach epidemii.