Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Panie Jezu, chcę Ci podziękować

W kaplicy swój dzień rozpoczęłam dziesiątką Różańca Świętego w intencji sióstr, które tak życzliwie nas przyjęły, aby wspólne przeżyć rekolekcje tak bardzo potrzebne w moim życiu.
Rozważając fragment Pisma Świętego, można było dowiedzieć się, jak szatan bardzo chciał dokonać zła, kusząc samego Boga.
Ileż się można dowiedzieć dobrego, działając we wspólnocie. W milczeniu z drugą osobą można rysować swój wspólny dom. Widzenia były zróżnicowane. Po obiedzie wspólny spacer, aby podziwiać piękno przyrody, którą stworzył Bóg.
W koronce do Miłosierdzia Bożego modliłam się, aby moja rodzina była Bogiem silna.
We fragmencie Ewangelii ? poprzez upadek pierwszych ludzi można uświadomić, jak trudne jest życie bez Boga.
Bóg powołał dobrych ludzi, aby przekazywali swoją wiedzę drugiemu człowiekowi, żeby móc lepiej zrozumieć każde słowo Pisma Świętego. W ciszy uświadomić sobie, ile jest warte moje życie, aby zrozumieć drugiego człowieka, a Pan Bóg nauczył nas, aby kochać i przebaczać.

Spotkanie Przyjaciół FMM w Zakopanem
Pelagia Pietruszka, Szczerców