Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Panie Jezu, chcę Ci podziękować

W kaplicy swój dzień rozpoczęłam dziesiątką Różańca Świętego w intencji sióstr, które tak życzliwie nas przyjęły, aby wspólne przeżyć rekolekcje tak bardzo potrzebne w moim życiu.
Rozważając fragment Pisma Świętego, można było dowiedzieć się, jak szatan bardzo chciał dokonać zła, kusząc samego Boga.
Ileż się można dowiedzieć dobrego, działając we wspólnocie. W milczeniu z drugą osobą można rysować swój wspólny dom. Widzenia były zróżnicowane. Po obiedzie wspólny spacer, aby podziwiać piękno przyrody, którą stworzył Bóg.
W koronce do Miłosierdzia Bożego modliłam się, aby moja rodzina była Bogiem silna.
We fragmencie Ewangelii  poprzez upadek pierwszych ludzi można uświadomić, jak trudne jest życie bez Boga.
Bóg powołał dobrych ludzi, aby przekazywali swoją wiedzę drugiemu człowiekowi, żeby móc lepiej zrozumieć każde słowo Pisma Świętego. W ciszy uświadomić sobie, ile jest warte moje życie, aby zrozumieć drugiego człowieka, a Pan Bóg nauczył nas, aby kochać i przebaczać.

Spotkanie Przyjaciół FMM w Zakopanem
Pelagia Pietruszka, Szczerców