Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Dnia 29 listopada 2020 r. w kaplicy naszego domu zakonnego Franciszkanek Misjonarek Maryi w Lublinie, odbył się obrzęd wstąpienia do postulatu sześciu dziewcząt: Béné, Emilki, Kamilki, Kasi, Karoliny i Oli.

Przyjęcie do postulatu miało miejsce podczas wspólnotowej celebracji nieszporów, którym przewodniczył ks. Kajetan – kapelan naszego domu.  Następnie zostały poświęcone krzyżyki franciszkańskie, które postulantki otrzymały z rąk s. Joanny, Radnej Prowincjalnej. 

Postulat w formacji zakonnej, to bezpośredni etap przed nowicjatem. Trwa dwa lata. W tym czasie postulantki mają okazję zapoznać się bliżej z życiem wspólnoty zakonnej i upewnić się, czy do tego życia czują się naprawdę powołane.

Dziękujemy Bogu za dar powołania naszych postulantek do naszego Zgromadzenia i prosimy o modlitwę w ich intencji oraz  za ich bliskich.