Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

42 Europejskie Spotkanie Młodych w duchu Taize we Wrocławiu zakończyło się. Hasłem tegorocznego spotkania było: ?Zawsze w drodze, nigdy nie wykorzenieni?. Był to piękny czas doświadczania jedności Kościoła, mocy Słowa i wspólnej modlitwy, otwartości i gościnności. Serca napełniały się radością i pokojem, umacniały wiarą i odwagą, by wychodzić do każdego napotkanego człowieka dzieląc się tak po prostu tym co mamy, bo Bóg jest Miłością :)

Dziękujemy Ci Panie za to spotkanie, za braci z Taize, za rodziny, które nas przyjmowały, za każde dzielenie, słowo, uśmiech, gest miłości.... Niech dobre owoce tego czasu radują serca wszystkich i pobudzają, by nigdy w tej drodze nie ustawać.