Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

?W ślad za Chrystusem, za łaską Ducha Świętego?oddaję się bez reszty Bogu Ojcu na wzór Maryi i świętego Franciszka..? (Z formuły profesji zakonnej FMM)

KOCHANI!

Dzielimy się z Wami naszą wielką radością: w sobotę 16 czerwca 2018r. w naszym domu zakonnym w Łabuniach k. Zamościa dwie siostry nowicjuszki, pragnąc oddać się Panu Bogu na wyłączną służbę, złożyło swoje PIERWSZE ŚLUBY ZAKONNE czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na trzy lata.

Uroczystej Eucharystii, w której wzięli udział zaproszeni goście, w tym głównie rodzina Sióstr, diakon, kapłani, a także Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi z różnych domów, przewodniczył ks. Czesław Galek, kapelan sióstr FMM w Łabuniach. Homilię wygłosił ks. dr Michał Maciołek, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zamościu i rzecznik prasowy diecezji.

Waszej modlitwie zawierzamy nasze siostry: Aleksandrę i Partycję, prosząc dla każdej z nich o wierność swojemu powołaniu  oraz radość w służbie tym wszystkim, do których zostaną posłane.

Siostry FMM