Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat i jego struktury, ponieważ Twoja modlitwa i wybory kruszą "skałę" niesprawiedliwości i wytyczają nowe kierunki, jak krople życiodajnej wody Prawdy, Miłości i Miłosierdzia.

Dołącz w modlitwie do papieża Franciszka:

Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Czy byłeś kiedyś w sądzie przed trybunałem?

Czy byłeś świadkiem, a może czynnym uczestnikiem momentu, w którym zapada wyrok skazujący na podstawie poszlak, a nie pewności o winie? Przypomnij sobie Jezusa przed Piłatem? Pomyśl o wszystkich pomówieniach, które Ciebie dotknęły, przypomnij sobie, ile razy zamiast bronić kogoś słowem, wygodniej było milczeć. I pomódl się o pełną odpowiedzialność za słowa i czyny każdego z nas, abyśmy dołożyli wszelkich starań, by Prawda, Sprawiedliwość, a nade wszystko Miłość i Miłosierdzie były jasnym wyborem w naszym życiu.

s. Irena Klimas FMM, wsp. Santa Maria La Nova - Rzym